Перелік документів, що знаходяться у володінні райдержадміністрації, які містять публічну інформацію

 1. Інформація про структуру райдержадміністрації, Регламент роботи райдержадміністрації, Положення про апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації, Правила внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації, колективний договір райдержадміністрації.
 2. Посадові інструкції працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.
 3. Інформація про вакансії в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.
 4. Матеріали щорічної оцінки.
 5. Штатні розписи апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.
 6. Матеріали, які стосуються діяльності консультативно-дорадчих органів, створених при райдержадміністрації.
 7. Плани роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, звіти про їх виконання.
 8. Плани проведення та порядок денний засідань колегії райдержадміністрації.
 9. Інформація про наради, засідання, семінари та інші заходи, що проводяться райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.
 10. Інформація про відзначення в районі державних, професійних свят та пам’ятних дат.
 11. Зведені таблиці виробничого травматизму району.
 12. Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності, рішення колегії райдержадміністрації та її структурних підрозділів, накази керівника апарату райдержадміністрації, накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
 13. Графіки проведення прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.
 14. Інформаційно-аналітичні довідки щодо підсумків роботи із зверненнями громадян.
 15. Кошторис адміністративно-господарських та управлінських видатків.
 16. Бюджетний запит, бюджетна пропозиція.
 17. Документи про відкриття в організаціях банку розрахункових і поточних рахунків.
 18. Річний бухгалтерський звіт і баланс та пояснювальні записки до них.
 19. Квартальні бухгалтерські звіти і баланси та пояснювальні записки до них.
 20. Суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів.
 21. Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для бухгалтерських записів (касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти тощо).
 22. Інвентарні картки основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.
 23. Журнал обліку та оборотні відомості основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.
 24. Журнал реєстрації платіжних доручень.
 25. Документи (протоколи, звіти, експерті висновки, акти, доповіді, економічні обґрунтування, розрахунки) про проведення конкурсних торгів та участь у них.
 26. Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, інвентарні описи, акти, звіряльні відомості) з інвентаризації.
 27. Господарські, операційні, цивільно-правового характеру та інші договори, контракти, угоди.
 28. Інформація про структуру фінансового управління райдержадміністрації, Положення про фінансове управління райдержадміністрації, Положення про відділи фінансового управління райдержадміністрації, Правила внутрішнього трудового розпорядку фінансового управління райдержадміністрації.
 29. Посадові інструкції працівників фінансового управління райдержадміністрації.
 30. Інформація про вакансії у фінансовому управлінні райдержадміністрації.
 31. Матеріали щорічної оцінки працівників фінансового управління райдержадміністрації.
 32. Штатний розпис фінансового управління райдержадміністрації.
 33. Кошторис фінансового управління райдержадміністрації.
 34. Місячні та квартальні плани роботи фінансового управління райдержадміністрації, звіти про їх виконання.
 35. Районні Програми та інформація про їх виконання.
 36. Бюджетний запит фінансового управління райдержадміністрації.
 37. Довідки та свідоцтва про державну реєстрацію фінансового управління райдержадміністрації.
 38. Бухгалтерські звіти з основної і фінансової діяльності фінансового управління райдержадміністрації.
 39. Звіти про виконання місцевих бюджетів.
 40. Звіти, щодо задоволення запитів на публічну інформацію фінансового управління райдержадміністрації.
 41. Річний план закупівель фінансового управління райдержадміністрації, що здійснюється без проведення процедур закупівель.
 42. Паспорти бюджетних програм.
 43. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності фінансового управління райдержадміністрації.
 44. Договори та угоди, стороною в яких є фінансове управління райдержадміністрації.
 45. Порядок доступу до архіву та порядок користування документами в архівному відділі фінансового управління райдержадміністрації
 46. Перелік об’єктів культурної спадщини, внесених до Державного Реєстру нерухомих пам’яток України.
 47. План основних заходів цивільного захисту району на рік.
 48. План навчань та тренувань з цивільного захисту населення на рік.
 49. Документи про надзвичайні ситуації місцевого рівня.
 50. Документи про надзвичайні ситуації об’єктового рівня.
 51. Інформація про стан захисних споруд цивільного захисту.
 52. Перелік потенційно небезпечних об’єктів району.
 53. Перелік хімічно небезпечних об’єктів району.
 54. Порядок доступу до архіву та порядок користування документами в архівному відділі райдержадміністрації.
 55. Копії документів (позовні заяви, акти, доручення, апеляційні скарги, довідки, доповідні записки, характеристики тощо), що подаються до судових органів; копії рішень, вироків, окремих ухвал, постанов.
 56. Документи (програми, плани, доповіді) перевірок на відповідність чинному законодавству актів органів місцевого самоврядування.
 57. Книга записів юридичних консультацій.
 58. Журнал обліку актів законодавства України. закони України та інші акти Верховної ради України.
 59. Журнал обліку актів законодавства України. Укази та розпорядження Президента України.
 60. Журнал обліку актів законодавства України. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.
 61. Положення про відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації, посадові інструкції працівників відділу.
 62. Протоколи засідань, склад та положення, рішення громадської ради при райдержадміністрації.
 63. Квартальні та місячні плани роботи.
 64. Списки керівників політичних партій, громадських організацій та засобів масової інформації району.
 65. Статути та положення релігійних громад району.
 66. Інформація про суспільно-політичну ситуацію в районі.
 67. Календарний план спортивно-масових та спортивних заходів.
 68. План фізкультурно-масових та спортивних заходів з олімпійських та не олімпійських видів спорту.
 69. Перелік установ, які надають послуги членам сімей, постраждалих від насильства в сім`ї.
 70. Перелік закладів, які надають соціальні послуги молоді та різним категоріям сімей.
 71. Положення про управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації.
 72. Положення про структурні підрозділи управління розвитку сільської місцевості, впровадження реформ та агропромислового комплексу райдержадміністрації.
 73. Звіт про виконання плану роботи управління.
 74. Додаток до річного плану закупівель.
 75. Інформація про вакансії.
 76. Правила внутрішнього трудового розпорядку управління.
 77. Структура посівних площ в с/г району.
 78. Зоотехнічна інформація по поголів’ю тварин і відтворенню стада в сільськогосподарських підприємствах району.
 79. Зведений річний план розвитку агропромислового комплексу району.
 80. Річна програма соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу району.
 81. Штатний розпис та кошторис доходів та видатків управління.
 82. Звіт про надходження та використання коштів загального та спеціального фонду управління.
 83. Щоденні зведення від правоохоронних органів.
 84. Інформація про запобігання корупції серед державних службовців райдержадміністрації (загальні чисельні показники).
 85. Інформація про хід подання електронних декларацій та кількість поданих, або не поданих декларацій.
 86. Інформація про структуру управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, Положення про відділ освіти райдержадміністрації, Правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти райдержадміністрації, Колективний договір відділу освіти райдержадміністрації.
 87. Накази начальника управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації з основної діяльності.
 88. Інформація про вакансії у управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
 89. Матеріали щорічної оцінки і атестації працівників управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
 90. Штатний розпис відділу освіти райдержадміністрації.
 91. Кошториси управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
 92. Районні Програми та інформація про їх виконання.
 93. Бюджетні запити управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
 94. Довідки та свідоцтво про державну реєстрацію управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
 95. Бухгалтерські звіти з основної і фінансової діяльності управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
 96. Звіти про виконання державного та місцевого бюджетів.
 97. Річний план закупівель управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, що здійснюється без проведення процедур закупівель.
 98. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
 99. Договори та угоди, стороною яких є управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
 100. Порядок доступу до архіву та порядок користування документами у архіві управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
 101. Відомості про документообіг управління освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
 102. Інформація про дошкільні та шкільні заклади освіти району та інформація про їх діяльність.
 103. Інформація про заборгованість із заробітної плати.
 104. Інформація про розмір середньої заробітної плати та моніторинг показників середньомісячної заробітної плати.

 • Ban Pr
 • Ban Urad
 • Ban Vr
 • Ban Don

© 2020  Волноваська районна державна адміністрація. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.

logo
Донецька область,
   м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 1
  +38(06244) 4-14-37