РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Від 06.12.2019   № 559

м. Волноваха

      

Про реалізацію державної

регуляторної політики на 2020 рік

         З метою забезпечення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтею 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»             з о б о в’ я з у ю :

1.Затвердити План діяльності з підготовки регуляторних актів райдержадміністрації на 2020 рік ( додається).

2.Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на юридичний відділ райдержадміністрації (Ягупова), контроль залишаю за собою.                                    

УМОВИ конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району (внутрішньорайонні маршрути)

15 травня 2018

 1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району (внутрішньорайонні маршрути) (далі - Умови) розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (далі - Порядок) і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу.
 1. Ці Умови є обов’язковими для членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району (внутрішньорайонні маршрути) та перевізників-претендентів.

Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

 1. Організатором конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району (внутрішньорайонні маршрути) є Волноваська районна державна адміністрація.
 1. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району (внутрішньорайонні маршрути), має відповідати таким критеріям:

         1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування (внутрішньорайонних маршрутах), згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованим Міністерством юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766, повинні бути задіяні автобуси категорії М2 класу А та В та (або) категорії М3 класу А, В та І, ІІ, ІІІ;

         2) транспортні засоби, що пропонуються перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту;

         3) на кожному об’єкту конкурсу перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих до перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків - з 01 січня 2020 року.

 1. Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.
        6. Загальний перелік відповідних вимог встановлюється згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766.                        7. Перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району (внутрішньорайонні маршрути) повинно здійснюватися згідно з державними соціальними нормативами у сфері транспортного обслуговування населення.           
 1. Перевізник, який здійснює перевезення пасажирів, зобов’язаний здійснювати пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до чинного законодавства користуються такими правами.
          9. Для участі у конкурсі перевізник - претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, що визначені для обслуговування об’єкту конкурсу та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів. Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість резервних автобусів, яка становить 10 відсотків для виконання перевезень.             10. Транспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії, класу, комфортності основних транспортних засобів, які пропонуються для обслуговування маршрутів.             11. У разі відсутності у перевізників-претендентів автобусів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник - претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект -зобов’язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті у термін             до 5 років.             12. Не допускаються до участі у конкурсі перевізники-претенденти відповідно до статті 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пункту 12 Порядку.             13. Об’єктами конкурсу визначаються приміські автобусні маршрути загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району (внутрішньорайонні маршрути), які затверджуються розпорядженням голови Волноваської районної державної адміністрації.               
 1. Договір з переможцем конкурсу укладається на термін від трьох до п’ять років.
 1. Договір з переможцем конкурсу у разі відсутності в нього автобусів, що відповідають Умовам конкурсу, укладається на один рік.
 1. Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусних маршрутах встановлюються додаткові умови щодо надання перевізником-претендентом по кожному об’єкту конкурсу в паперовому та електронному вигляді інформації ( на компакт-диску), зокрема фотографії автобусів, що пропонуються (державний номерний знак, загальний вигляд, салон) та фотографії матеріально-технічної бази.

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                    Т.А. Вервейко

Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району (внутрішньорайонні маршрути) підготовлено управлінням економіки райдержадміністрації.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

15.05.2018

до проекту розпорядження голови Волноваської районної державної адміністрації «Про  затвердження Умов конкурсу  з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району (внутрішньорайонні маршрути)»

І. Визначення проблеми  

+

         Відповідно до статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району покладено на районні державні адміністрації.

         Тому, проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, полягає у відсутності на місцевому рівні регулювання господарських відносин у сфері перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, а саме:

- відсутність достатньо прозорих, передбачуваних умов визначення на конкурсних засадах перевізників, які спроможні забезпечити безпечне та якісне обслуговування перевезень пасажирів, в тому числі осіб пільгових категорій та осіб з обмеженими фізичними можливостями, на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;

- відсутність постійного та достатнього, відповідно до попиту громадян, транспортного сполучення в окремих населених пунктах району.

         Статтею 43 Закону України "Про автомобільний транспорт" передбачено, що визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.

         Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами та доповненнями), передбачено, що умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування  має затверджувати Організатор перевезень (в даному випадку –районна державна адміністрація).

         Таким чином, ураховуючи вищевикладене, виникла необхідність розробити проект розпорядження голови райдержадміністрації, яким буде затверджено Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району (внутрішньорайонні маршрути).

        

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб'єкти господарювання,

+

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

         Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативного врегулювання.

         За допомогою діючих регуляторних актів проблема не може бути розв'язана, так як Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району, ніякими діючими регуляторними актами не затверджувалися.

        

ІІ. Цілі державного регулювання

         Цілями державного регулювання є затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району, що забезпечить залучення на прозорих умовах суб’єктів господарювання, створить конкурентне середовище у сфері перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що призведе до зменшення передумов для корупційних дій та обмеження монополізму на ринку пасажирських автоперевізників, забезпечить задоволення потреб населення у перевезеннях, та підвищення якості  і безпеки транспортних послуг, забезпечить виконання державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення, зокрема стосовно пільгового перевезення окремих категорій громадян.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

         1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива № 1.

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін (далі – Альтернатива № 1)

Відмова від затверджених Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району, буде неефективною, оскільки перевезення пасажирів є видом діяльності, який має регулюватися  державою з урахуванням особливостей перевезень в районі. Такий підхід, на нашу думку, призведе до соціальної напруги у районі через відсутність транспортного сполучення населених пунктів з районним центром, крім того, матиме місце порушення вимог чинного законодавства.

Вказані обставини роблять недоцільним досягнення визначених цілей за першим способом.

Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

Альтернатива № 2.

Прийняття проекту акта (далі – Альтернатива № 2)

Дозволить затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району. Перевагами обраного способу регулювання набуття права на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу є те, що не порушується встановлений законом порядок, встановлюються прозорі, чіткі та передбачувані умови призначення перевізника для перевезення пасажирів та, як результат, укладаються договори з перевізником – переможцем конкурсу, який зможе забезпечити найвищу якість та безпеку пасажирських перевезень в районі.

Таким чином, досягнення визначеної цілі другим способом є доцільним.

         2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

        

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива

№ 1

Відсутні.

Порушення вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту, втрата додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів, втрата довіри до місцевої влади через неврегульованого питання щодо регулярного, доступного транспортного сполучення по району, відсутність можливості контролювати суб'єктів господарювання щодо надання належної якості обслуговування та пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

Тому альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива

№ 2

Затвердження умов конкурсу забезпечує:

- прозорість проведення конкурсу, що, в свою чергу,  сприяє розвитку здорової конкуренції між автоперевізниками в сфері перевезення пасажирів автобусним транспортом;

- надання належних та якісних транспортних послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;

- виконання вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Витрати, пов'язані з фінансуванням організації та проведення конкурсу.

         Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні.

Витрати зайвого часу та коштів на пошуки перевізника для отримання необхідної послуги з перевезення. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива № 2

Забезпечуватиме:

- населення належними та якісними транспортними послугами;

- право громадян на отримання перевезень безпечними та комфортними автомобільними транспортними засобами, що відповідають екологічним нормам;

- право пільгового проїзду осіб обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій населення.

Не потребує матеріальних  та інших витрат.

         Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:

         Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

1

1

2

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

50,0

50,0

х


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива № 1

Відсутні.

Буде втрачено можливість набувати право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району на конкурентних засадах та чітко визначених умовах. Втрата можливості здійснювати господарську діяльність у сфері транспортних послуг, як наслідок, втрата отримання додаткових прибутків. Тому, альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива № 2

Перевізники-претенденти матимуть можливість набувати право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на конкурентних засадах на чітко визначених умовах.

Можливість здійснення господарської діяльності на ринку автотранспортних перевезень населення району та як наслідок отримання додаткових прибутків.

Кошти та час на підготовку відповідних документів для участі у конкурсі, на придбання транспортних засобів та їх облаштування згідно умов конкурсу.

        

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибаль-ною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива

№ 1

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Альтернатива

№ 2

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно затвердження умов конкурсу на відповідні об'єкти конкурсу, встановлення чітких та прозорих умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування; забезпечить вибір найкращого автоперевізника, який буде спроможний надавати якісні послуги населенню, зменшить  передумови для корупційних дій, забезпечить прозорість проведення конкурсу, як результат можливість укладання договорів з переможцями конкурсу.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива № 1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, для держави витрати можуть полягати у витратах часу на розгляд звернень громадян, у разі звернення їх зі скаргами до райдержадміністрації стосовно відсутності регулярних пасажирських перевезень у районі.

Для громадян - зайві витрати коштів на  додатковий транспорт (наприклад, щоб доїхати з села в районний центр) та додаткові витрати часу, щоб знайти цей

транспорт.

Для суб’єктів господарювання - можливість втрати доходів тих суб'єктів господарювання, які мають можливість здійснювати пасажирські перевезення, але не мають на це право, так як відсутнє регулювання  у сфері пасажироперевезень на місцевому рівні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети, а саме: відсутність регулювання господарських відносин у сфері пасажирських перевезень на місцевому рівні, а це суперечить чинному законодавству, та спричинить колапс у  транспортному  сполученні в населених пунктах району, що може визвати негативну реакцію населення району. 

Альтернатива № 2

У разі прийняття проекту акта, для держави вигода заключається в реалізації Закону України «Про автомобільний транспорт», в частині затвердження умов конкурсу та переліку об'єктів конкурсу. Громадяни зможуть реалізувати права на отримання якісних послуг з перевезення пасажирів. Суб'єкти господарювання матимуть право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на конкурентних засадах на чітко визначених умовах, а це можливість

здійснення господарської діяльності на ринку автотранспортних перевезень населення району та як наслідок отримання додаткових прибутків, отримання відшкодування втрачених коштів внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів.

У разі прийняття проекту акта, держава (в особі райдержадміністрації) нестиме витрати пов'язані з фінансуванням організації та проведення конкурсу,

суб'єкти господарювання витрачатимуть кошти та час на підготовку відповідних документів для участі у конкурсі та придбання транспортних засобів згідно умов конкурсу, громадяни не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат.

У разі прийняття акта, задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою: буде врегульовано господарські відносини у сфері пасажирських перевезень на місцевому рівні, що забезпечить затвердження умов конкурсу на певні об'єкти конкурсу, забезпечить якісну підготовку організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшить передумови для корупційних дій, забезпечить прозорість проведення конкурсу та контроль щодо надання належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива № 1

Не забезпечується досягнення цілей щодо регулювання набуття права на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні

Альтернатива № 2

Встановлені цілі, а саме: безпечне та якісне обслуговування населення автотранспортом загального користування, вдосконалення умов проведення конкурсу та залучення гідних перевізників до виконання перевезень, зменшення передумов для корупційних дій, зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині відпрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту, досягатимуться за рахунок встановлення прозорих та передбачуваних умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту з боку відповідних підрозділів та посадових осіб райдержадміністрації, громадських організацій, перевізників – претендентів при проведенні конкурсу з визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування. У зв'язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері автоперевезень, виконання вимог регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акту можна віднести прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, зміну законодавства про автомобільний транспорт.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

         З метою реалізації визначених цілей, пропонується затвердити умови конкурсу, які розроблено з урахуванням діючого законодавства, в яких чітко визначено вимоги до перевізників-претендентів, та умови їх участі у конкурсі.

         Визначення перевізника на конкурсних засадах є підґрунтям для досягнення цілей, передбачених даним регулюванням. Буде створено рівні умови для участі у конкурсі на право обслуговування маршрутів усіх перевізників шляхом врегулювання на місцевому рівні механізмів участі у конкурсі. Чітке декларування умов конкурсного відбору дає змогу перевізникам ретельно готуватися до участі у конкурсі та передбачається високий рівень виконання ними вимог даного регуляторного акту.

         Крім того, для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечення інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації та мережі Інтернет.

        

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

         Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

         Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) наведено в Додатку 1.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

         Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений конкретним терміном - постійний.

         Водночас він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв'язку зі змінами законодавства.

        

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

         З метою відстеження результативності запропонованого регуляторного акта визначено наступні показники результативності.

         1. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту. Передбачається, що участь у конкурсі візьмуть 2 автоперевізника.

         2. Розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаних із виконанням вимог цього регуляторного акта. Передбачається, що максимальні загальні витрати, які можуть виникнути у суб'єктів господарювання (взяття 1 разу участі у конкурсі) складуть                 212,74 грн. Витрати часу на процедуру регулювання складуть 11,00 год. (згідно з М‑тестом).

         3. Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів від господарської діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з перевезенням пасажирів та наданням транспортних послуг, не зміниться.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий, а саме, повідомлення про розміщення проекту та проект розміщено на офіційному сайті Волноваської райдержадміністрації, після прийняття проекту рішення його буде опубліковано в установленому законодавством порядку.

5. Кількість укладених договорів з автоперевізниками – передбачається укладення 15 договорів раз на 5 років.

Додаток 1

Тест малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

         Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для виконання регулювання, проведено розробником у період з 20.02.2018 по 28.02.2018 року.

         Отримання консультацій від суб'єктів підприємницької діяльності відбувалися в телефонному режимі.

         Оскільки, до внесення змін в законодавство про транспорт, проведення Конкурсу було покладено на облдержадміністрацію, то консультування було проведено при особистій зустрічі з суб'єктом господарювання, з яким у попередні роки Донецькою облдержадміністрацією було укладено договір на перевезення пасажирів та який на даний час вже здійснює діяльність у сфері пасажирських перевезень у районі.

№ з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Запити до СПД в телефонному режимі

2 СПД

Отримано інформацію від СПД-перевізника про витрати часу та коштів на підготовку документів для участі у конкурсі на пасажирські перевезення.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 2 (одиниці), у тому числі малого підприємництва 1 (одиниця) та мікро- підприємництва 1 (одиниця);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, 50% та мікро - підприємництва - 50%.

         Примітка: регулювання стосується суб’єктів малого та мікро - підприємництва, а саме юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які будуть мати намір прийняти участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району.

         Тобто, кількість тих суб’єктів малого бізнесу, які скористаються своїм правом на участь у конкурсі, невідома. Тому до розрахунку взято кількість тих суб'єктів малого та мікро - підприємництва, з якими у попередні роки Донецькою облдержадміністрацією було укладено договори на перевезення пасажирів та які на даний час вже здійснюють діяльність у сфері пасажирських перевезень у районі.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періо-дичні

(за нас-тупний рік)

Витрати за 5 років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів). Розраховується як кількість необхідних одиниць обладнання*вартість одиниці.

В тому числі, придбання:

-

-

-

резервного автобусу б/у для забезпечення безперебійного автобусного сполучення

-

-

-

- нового автобусу для забезпечення перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями

-

-

-

- вартість обладнання на придбання GPS-системи

-

-

-

-еквівалент витраченого часу на придбання GPS-системи

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

(Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + Витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання)*вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість процедур обліку за рік)*кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула:

Оцінка витрат на експлуатації обладнання (розхідні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) *кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

- навчання персоналу для роботи з GPS-системи (Витрати часу на навчання персоналу *вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*кількість персоналу

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

Оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) * Кількість процедур  ТО на рік на одиницю обладнання * кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

- абонентська плата за надання послуг по відстеженню

-

-

-

5

Інші процедури, в тому числі:

-

-

-

5.1.

Плата за участь у конкурсі (грн). згідно з проектом кошторису витрат.

-

-

-

5.2.

Виготовлення паспорту автобусного маршруту

-

-

6

Разом, грн.

Формула: (1+2+3+4+5)

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

2

2

2

8

Сумарно, грн.

Формула:

Відповідний стовпчик «разом» * кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання (2)

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

Витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок *вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*оціночна кількість форм

1,0 год*19,34 грн 1 (ознайомлення з умовами конкурсу)

19,34

-

19,34

10

Процедури організації виконання вимог регулювання:

Формула:

- Підготовка документів для участі у конкурсі на пасажирські перевезення Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкту малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання * вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*оціночна кількість внутрішніх процедур 4,50 год*19.34 грн*

87.03

-

87.03

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

(Витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + Витрати часу на заповнення звітних форм + Витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + Оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) * вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість оригінальних звітів * кількість періодів звітності за рік

-

-

-

12

Процедури по забезпеченню процесу перевірок

Формула:

Витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів* вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість перевірок за рік

-

-

-

13

Інші процедури (уточнити):

-

-

-

14

Разом, грн.

Формула: 9+10+11+12+13

106,37

-

106,37

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

2

16

Сумарно, грн.

Формула:

Відповідний стовпчик «разом» * кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання (14 * 15)

212,74

-

212,74

               

        

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва.

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб'єктів малого підприємництва Волноваської районної державної адміністрації

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприєм­ництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припада-ють на дію одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпа-дають під дію про-цедури регулювання

Витрати на адміні-стрування регулю-вання (за рік), грн.*

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

  відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

камеральні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

виїзні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

1,0 

68,83

1

2

137,66

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

- укладання Договору на перевезення пасажирів із переможцем Конкурсу;

2,5 

68,83

1

2

344,15

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

481,81

Сумарно за 5 р.

Х

Х

Х

Х

481,81

* - Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають до сфери відповідної процедури та на кількість процедур за рік.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За 5 років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприєм-ництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністра-тивних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

212,74 грн

212,74 грн

3

Сумарні витрати малого підприємництва  на виконання запланованого регулювання

212,74  грн

212,74 грн

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

344,15 грн

344,15 грн

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

556,89 грн

556,89 грн

Начальник

управління економіки

райдержадміністрації                                                                      Л.С. Коломоєць

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту розпорядження голови Волноваської районної державної адміністрації «Про  затвердження Умов конкурсу  з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району (внутрішньорайонні маршрути)»

І. Визначення проблеми  

+

         Відповідно до статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району покладено на районні державні адміністрації.

         Тому, проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, полягає у відсутності на місцевому рівні регулювання господарських відносин у сфері перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, а саме:

- відсутність достатньо прозорих, передбачуваних умов визначення на конкурсних засадах перевізників, які спроможні забезпечити безпечне та якісне обслуговування перевезень пасажирів, в тому числі осіб пільгових категорій та осіб з обмеженими фізичними можливостями, на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;

- відсутність постійного та достатнього, відповідно до попиту громадян, транспортного сполучення в окремих населених пунктах району.

         Статтею 43 Закону України "Про автомобільний транспорт" передбачено, що визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.

         Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами та доповненнями), передбачено, що умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування  має затверджувати Організатор перевезень (в даному випадку –районна державна адміністрація).

         Таким чином, ураховуючи вищевикладене, виникла необхідність розробити проект розпорядження голови райдержадміністрації, яким буде затверджено Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району (внутрішньорайонні маршрути).

        

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава

+

Суб'єкти господарювання,

+

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

         Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативного врегулювання.

         За допомогою діючих регуляторних актів проблема не може бути розв'язана, так як Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району, ніякими діючими регуляторними актами не затверджувалися.

        

ІІ. Цілі державного регулювання

         Цілями державного регулювання є затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району, що забезпечить залучення на прозорих умовах суб’єктів господарювання, створить конкурентне середовище у сфері перевезення пасажирів автомобільним транспортом, що призведе до зменшення передумов для корупційних дій та обмеження монополізму на ринку пасажирських автоперевізників, забезпечить задоволення потреб населення у перевезеннях, та підвищення якості  і безпеки транспортних послуг, забезпечить виконання державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення, зокрема стосовно пільгового перевезення окремих категорій громадян.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

         1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива № 1.

Залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін (далі – Альтернатива № 1)

Відмова від затверджених Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району, буде неефективною, оскільки перевезення пасажирів є видом діяльності, який має регулюватися  державою з урахуванням особливостей перевезень в районі. Такий підхід, на нашу думку, призведе до соціальної напруги у районі через відсутність транспортного сполучення населених пунктів з районним центром, крім того, матиме місце порушення вимог чинного законодавства.

Вказані обставини роблять недоцільним досягнення визначених цілей за першим способом.

Таким чином, запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

Альтернатива № 2.

Прийняття проекту акта (далі – Альтернатива № 2)

Дозволить затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району. Перевагами обраного способу регулювання набуття права на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу є те, що не порушується встановлений законом порядок, встановлюються прозорі, чіткі та передбачувані умови призначення перевізника для перевезення пасажирів та, як результат, укладаються договори з перевізником – переможцем конкурсу, який зможе забезпечити найвищу якість та безпеку пасажирських перевезень в районі.

Таким чином, досягнення визначеної цілі другим способом є доцільним.

         2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

        

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива

№ 1

Відсутні.

Порушення вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту, втрата додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів, втрата довіри до місцевої влади через неврегульованого питання щодо регулярного, доступного транспортного сполучення по району, відсутність можливості контролювати суб'єктів господарювання щодо надання належної якості обслуговування та пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

Тому альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива

№ 2

Затвердження умов конкурсу забезпечує:

- прозорість проведення конкурсу, що, в свою чергу,  сприяє розвитку здорової конкуренції між автоперевізниками в сфері перевезення пасажирів автобусним транспортом;

- надання належних та якісних транспортних послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;

- виконання вимог чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Витрати, пов'язані з фінансуванням організації та проведення конкурсу.

         Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні.

Витрати зайвого часу та коштів на пошуки перевізника для отримання необхідної послуги з перевезення. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива № 2

Забезпечуватиме:

- населення належними та якісними транспортними послугами;

- право громадян на отримання перевезень безпечними та комфортними автомобільними транспортними засобами, що відповідають екологічним нормам;

- право пільгового проїзду осіб обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій населення.

Не потребує матеріальних  та інших витрат.

         Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:

         Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

1

1

2

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

50,0

50,0

х


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива № 1

Відсутні.

Буде втрачено можливість набувати право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району на конкурентних засадах та чітко визначених умовах. Втрата можливості здійснювати господарську діяльність у сфері транспортних послуг, як наслідок, втрата отримання додаткових прибутків. Тому, альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива № 2

Перевізники-претенденти матимуть можливість набувати право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на конкурентних засадах на чітко визначених умовах.

Можливість здійснення господарської діяльності на ринку автотранспортних перевезень населення району та як наслідок отримання додаткових прибутків.

Кошти та час на підготовку відповідних документів для участі у конкурсі, на придбання транспортних засобів та їх облаштування згідно умов конкурсу.

        

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибаль-ною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива

№ 1

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Альтернатива

№ 2

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно затвердження умов конкурсу на відповідні об'єкти конкурсу, встановлення чітких та прозорих умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування; забезпечить вибір найкращого автоперевізника, який буде спроможний надавати якісні послуги населенню, зменшить  передумови для корупційних дій, забезпечить прозорість проведення конкурсу, як результат можливість укладання договорів з переможцями конкурсу.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива № 1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, для держави витрати можуть полягати у витратах часу на розгляд звернень громадян, у разі звернення їх зі скаргами до райдержадміністрації стосовно відсутності регулярних пасажирських перевезень у районі.

Для громадян - зайві витрати коштів на  додатковий транспорт (наприклад, щоб доїхати з села в районний центр) та додаткові витрати часу, щоб знайти цей

транспорт.

Для суб’єктів господарювання - можливість втрати доходів тих суб'єктів господарювання, які мають можливість здійснювати пасажирські перевезення, але не мають на це право, так як відсутнє регулювання  у сфері пасажироперевезень на місцевому рівні.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети, а саме: відсутність регулювання господарських відносин у сфері пасажирських перевезень на місцевому рівні, а це суперечить чинному законодавству, та спричинить колапс у  транспортному  сполученні в населених пунктах району, що може визвати негативну реакцію населення району. 

Альтернатива № 2

У разі прийняття проекту акта, для держави вигода заключається в реалізації Закону України «Про автомобільний транспорт», в частині затвердження умов конкурсу та переліку об'єктів конкурсу. Громадяни зможуть реалізувати права на отримання якісних послуг з перевезення пасажирів. Суб'єкти господарювання матимуть право на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на конкурентних засадах на чітко визначених умовах, а це можливість

здійснення господарської діяльності на ринку автотранспортних перевезень населення району та як наслідок отримання додаткових прибутків, отримання відшкодування втрачених коштів внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів.

У разі прийняття проекту акта, держава (в особі райдержадміністрації) нестиме витрати пов'язані з фінансуванням організації та проведення конкурсу,

суб'єкти господарювання витрачатимуть кошти та час на підготовку відповідних документів для участі у конкурсі та придбання транспортних засобів згідно умов конкурсу, громадяни не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат.

У разі прийняття акта, задекларовані цілі будуть досягнуті повною мірою: буде врегульовано господарські відносини у сфері пасажирських перевезень на місцевому рівні, що забезпечить затвердження умов конкурсу на певні об'єкти конкурсу, забезпечить якісну підготовку організації проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшить передумови для корупційних дій, забезпечить прозорість проведення конкурсу та контроль щодо надання належної якості обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива № 1

Не забезпечується досягнення цілей щодо регулювання набуття права на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування шляхом конкурсу.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні

Альтернатива № 2

Встановлені цілі, а саме: безпечне та якісне обслуговування населення автотранспортом загального користування, вдосконалення умов проведення конкурсу та залучення гідних перевізників до виконання перевезень, зменшення передумов для корупційних дій, зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині відпрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту, досягатимуться за рахунок встановлення прозорих та передбачуваних умов конкурсу на визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту з боку відповідних підрозділів та посадових осіб райдержадміністрації, громадських організацій, перевізників – претендентів при проведенні конкурсу з визначення перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування. У зв'язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері автоперевезень, виконання вимог регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акту можна віднести прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, зміну законодавства про автомобільний транспорт.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

         З метою реалізації визначених цілей, пропонується затвердити умови конкурсу, які розроблено з урахуванням діючого законодавства, в яких чітко визначено вимоги до перевізників-претендентів, та умови їх участі у конкурсі.

         Визначення перевізника на конкурсних засадах є підґрунтям для досягнення цілей, передбачених даним регулюванням. Буде створено рівні умови для участі у конкурсі на право обслуговування маршрутів усіх перевізників шляхом врегулювання на місцевому рівні механізмів участі у конкурсі. Чітке декларування умов конкурсного відбору дає змогу перевізникам ретельно готуватися до участі у конкурсі та передбачається високий рівень виконання ними вимог даного регуляторного акту.

         Крім того, для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечення інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації та мережі Інтернет.

        

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

         Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

         Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) наведено в Додатку 1.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

         Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений конкретним терміном - постійний.

         Водночас він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв'язку зі змінами законодавства.

        

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

         З метою відстеження результативності запропонованого регуляторного акта визначено наступні показники результативності.

         1. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту. Передбачається, що участь у конкурсі візьмуть 2 автоперевізника.

         2. Розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаних із виконанням вимог цього регуляторного акта. Передбачається, що максимальні загальні витрати, які можуть виникнути у суб'єктів господарювання (взяття 1 разу участі у конкурсі) складуть                 212,74 грн. Витрати часу на процедуру регулювання складуть 11,00 год. (згідно з М‑тестом).

         3. Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів від господарської діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з перевезенням пасажирів та наданням транспортних послуг, не зміниться.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – високий, а саме, повідомлення про розміщення проекту та проект розміщено на офіційному сайті Волноваської райдержадміністрації, після прийняття проекту рішення його буде опубліковано в установленому законодавством порядку.

5. Кількість укладених договорів з автоперевізниками – передбачається укладення 15 договорів раз на 5 років.

Додаток 1

Тест малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

         Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для виконання регулювання, проведено розробником у період з 20.02.2018 по 28.02.2018 року.

         Отримання консультацій від суб'єктів підприємницької діяльності відбувалися в телефонному режимі.

         Оскільки, до внесення змін в законодавство про транспорт, проведення Конкурсу було покладено на облдержадміністрацію, то консультування було проведено при особистій зустрічі з суб'єктом господарювання, з яким у попередні роки Донецькою облдержадміністрацією було укладено договір на перевезення пасажирів та який на даний час вже здійснює діяльність у сфері пасажирських перевезень у районі.

№ з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Запити до СПД в телефонному режимі

2 СПД

Отримано інформацію від СПД-перевізника про витрати часу та коштів на підготовку документів для участі у конкурсі на пасажирські перевезення.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 2 (одиниці), у тому числі малого підприємництва 1 (одиниця) та мікро- підприємництва 1 (одиниця);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, 50% та мікро - підприємництва - 50%.

         Примітка: регулювання стосується суб’єктів малого та мікро - підприємництва, а саме юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які будуть мати намір прийняти участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району.

         Тобто, кількість тих суб’єктів малого бізнесу, які скористаються своїм правом на участь у конкурсі, невідома. Тому до розрахунку взято кількість тих суб'єктів малого та мікро - підприємництва, з якими у попередні роки Донецькою облдержадміністрацією було укладено договори на перевезення пасажирів та які на даний час вже здійснюють діяльність у сфері пасажирських перевезень у районі.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періо-дичні

(за нас-тупний рік)

Витрати за 5 років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів). Розраховується як кількість необхідних одиниць обладнання*вартість одиниці.

В тому числі, придбання:

-

-

-

резервного автобусу б/у для забезпечення безперебійного автобусного сполучення

-

-

-

- нового автобусу для забезпечення перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями

-

-

-

- вартість обладнання на придбання GPS-системи

-

-

-

-еквівалент витраченого часу на придбання GPS-системи

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

(Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + Витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання)*вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість процедур обліку за рік)*кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

Формула:

Оцінка витрат на експлуатації обладнання (розхідні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) *кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

- навчання персоналу для роботи з GPS-системи (Витрати часу на навчання персоналу *вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*кількість персоналу

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

Оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) * Кількість процедур  ТО на рік на одиницю обладнання * кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

- абонентська плата за надання послуг по відстеженню

-

-

-

5

Інші процедури, в тому числі:

-

-

-

5.1.

Плата за участь у конкурсі (грн). згідно з проектом кошторису витрат.

-

-

-

5.2.

Виготовлення паспорту автобусного маршруту

-

-

6

Разом, грн.

Формула: (1+2+3+4+5)

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

2

2

2

8

Сумарно, грн.

Формула:

Відповідний стовпчик «разом» * кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання (2)

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

Витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок *вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*оціночна кількість форм

1,0 год*19,34 грн 1 (ознайомлення з умовами конкурсу)

19,34

-

19,34

10

Процедури організації виконання вимог регулювання:

Формула:

- Підготовка документів для участі у конкурсі на пасажирські перевезення Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкту малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання * вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)*оціночна кількість внутрішніх процедур 4,50 год*19.34 грн*

87.03

-

87.03

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

(Витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + Витрати часу на заповнення звітних форм + Витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + Оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) * вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість оригінальних звітів * кількість періодів звітності за рік

-

-

-

12

Процедури по забезпеченню процесу перевірок

Формула:

Витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів* вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата)*оціночна кількість перевірок за рік

-

-

-

13

Інші процедури (уточнити):

-

-

-

14

Разом, грн.

Формула: 9+10+11+12+13

106,37

-

106,37

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць

2

16

Сумарно, грн.

Формула:

Відповідний стовпчик «разом» * кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання (14 * 15)

212,74

-

212,74

               

        

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва.

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб'єктів малого підприємництва Волноваської районної державної адміністрації

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприєм­ництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припада-ють на дію одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпа-дають під дію про-цедури регулювання

Витрати на адміні-стрування регулю-вання (за рік), грн.*

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

  відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

камеральні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

виїзні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

1,0 

68,83

1

2

137,66

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

- укладання Договору на перевезення пасажирів із переможцем Конкурсу;

2,5 

68,83

1

2

344,15

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

481,81

Сумарно за 5 р.

Х

Х

Х

Х

481,81

* - Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають до сфери відповідної процедури та на кількість процедур за рік.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ п/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За 5 років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприєм-ництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністра-тивних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

212,74 грн

212,74 грн

3

Сумарні витрати малого підприємництва  на виконання запланованого регулювання

212,74  грн

212,74 грн

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

344,15 грн

344,15 грн

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

556,89 грн

556,89 грн

Начальник

управління економіки

райдержадміністрації                                                                      Л.С. Коломоєць

11.05.2018

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта

проекту розпорядження голови райдержадміністрації

«Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району (внутрішньорайонні маршрути)»

            На виконання статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань буде оприлюднений розроблений управлінням економіки райдержадміністрації проект регуляторного акту - проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Волноваського району (внутрішньорайонні маршрути)»            Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення даного проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу за поштовою адресою: 85700, м.Волноваха, вул.1 Травня, 1, каб. 102, тел.4-19-26 та електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюднені 14 травня 2018 року на офіційному сайті Волноваської райдержадміністрації http://www.volnovrda.gov.ua .

Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки регуляторних актів райдержадміністрації на 2018 рік

            Розглянувши лист управління економіки райдержадміністрації від 02 березня2018 року №62 «Про внесення змін до Плану регуляторної діяльності райдержадміністрації на 2018 рік», відповідно до статей 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

            Внести зміни до Плану діяльності з підготовки  регуляторних актів райдержадміністрації на 2018 рік, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 11 грудня 2017 року № 709 «Про реалізацію державної регуляторної політики на 2018 рік», доповнивши його пунктом 2 наступного змісту:

№ п/п

Назва регуляторного акту

Мета прийняття

Термін

підготовки

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проекту

2.

Про затвердження умов конкурсу      з визначення    пасажирських автомобільних перевізників  на приміських внутрішньорайонних маршрутах загального користування  що не виходять за межі   території Волноваського району

Виконання розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 03.12.2008 року

№ 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»

1

квартал

2018

Управління економіки райдержадмініст-рації

Голова райдержадміністрації                                                                   Д.А.Такаджи

 • Ban Pr
 • Ban Urad
 • Ban Vr
 • Ban Don

© 2020  Волноваська районна державна адміністрація. Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт.

logo
Донецька область,
   м. Волноваха, вул. Героїв 51 ОМБр, 1
  +38(06244) 4-14-37